Investigatii persoane juridice

• acordarea de consultanţă în elaborarea programelor şi normelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal, în baza legii;
• acordarea de consultanţă în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei împotriva scurgerilor de informaţii economice, precum şi în instruirea personalului din cadrul acestora;

• asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora (antispionaj);
• protecţia sistemelor informatice împotriva scurgerilor sau sustragerii de date confidenţiale, stabilirea modului de folosinţă a sistemelor informatice din cadrul firmei şi stabilirea comportamentului persoanelor pe internet;
• verificarea eficienţei sistemelor de securitate şi siguranţă, a agenţilor de pază;
• investigarea împrejurărilor pierderii unor documente şi acte, precum şi investigaţii în scopul obţinerii acestora din arhivă;
• verificarea stării de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
– îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
– modul în care respectă secretul profesional;
– modul în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
• stabilirea autorilor unor fraude sau a unor angajaţi neloiali firmei;
• verificări privind condiţia economico-socială şi moral-etică a unor persoane, a angajaţilor şi a viitorilor angajaţi;
• verificarea angajaţilor sau a candidaţilor la angajare pentru stabilirea compatibilităţii cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau urmează să le ocupe – anchete de moralitate, condiţia economico-socială şi moral-etică (salariaţi, viitori colaboratori, viitori clienţi etc.);
• verificarea angajaţilor care se declară bolnavi sau invocă diverse motive în vederea neprezentării la locul de muncă;
• depistarea muncii la negru;
• selecţionarea personalului în vederea angajării;
• verificarea potenţialilor parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
– bonităţii, seriozităţii sau solvabilităţii acestora;
– seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
• obţinerea de date privind antecedentele comerciale şi cazierele comerciale ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;
• obţinerea de informaţii privind fraude în domeniul comerţului (clienţi rău platnici, reţele de firme organizate pentru fraudă etc.);
• prevenirea colaborării cu parteneri dubioşi sau cu intenţii delictuale;
• identificarea debitorilor, stabilirea solvabilităţii lor şi a bunurilor care urmează a fi executate pe cale judecătorească;
• apărarea interesului companiilor de asigurări de bunuri şi persoane împotriva pretendenţilor şi solicitărilor frauduloase sau nejustificate de compensaţii materiale din partea asiguraţilor;
• identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în proces;
• investigarea cazurilor de fraude efectuate în domeniul asigurărilor şi domeniul bancar;
• obţinerea de informaţii privind manoperele frauduloase, contrare legilor specifice în domeniu;
• identificarea unor intenţii sau operaţiuni de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi nerespectarea obligaţiunilor contractuale asumate chiar până când se ajunge în stare de faliment;
• căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu, precum şi căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
• alte activităţi de investigaţii necesare în procese;
• obţinerea de informaţii privind concurenţa neloială;
• protecţia proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
• identificarea de noi parteneri sau pieţe;
• verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
• verificarea criminalistică a semnăturilor (descoperirea falsurilor);
• investigări de dactiloscopie, grafică, balistică şi traseologie;
• obţinerea de informaţii şi alte investigaţii speciale la cerere

inchirieri apartamente iasi